Pobierz bezpłatny program PIT PROJEKT 2014!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Różycy

informuje, że od dnia 02.03.2015 roku rozpoczynają się zapisy do klasy I na rok szkolny 2015/16 zgodnie z zasadami rekrutacji /szczegółowe informacje i druki do pobrania w zakładce DLA RODZICÓW/

 Rekolekcje w naszej szkole  będą w dniach: 16, 17 i 18.03.2015 r.

 


 

Szkolny konkurs na kartę wielkanocną

 

Szkoła Podstawowa im. Julian Tuwima w Różycy ogłasza konkurs plastyczny adresowany do uczniów kl. 1-6 pt. „Karta świąteczna”

 1. Cele konkursu:
  • kultywowanie tradycji wielkanocnych
  • rozwijanie kreatywności i warsztatu plastycznego uczniów
  • możliwość zaprezentowania  własnej twórczości
 2. Technika dowolna płaska /oprócz plasteliny i materiałów sypkich/.
 3. Format – maksymalnie A-5.
 4. Kryteria oceny:
  • oryginalność pracy
  • estetyka
 5. Termin oddawania prac do wychowawców lub do p. Zdzisławy Kupisz: 23-25.03.2015 r.
 6. Organizator przy ocenie prac przewiduje 2 kategorie wiekowe:
  • klasy I – III
  • klasy IV – VI
 7. Najciekawsze karty świąteczne zostaną nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami.
 8. Prace przechodzą na własność organizatora.

 

 Przekaż 1% naszej szkole

KRS: 0000031762

CEL SZCZEGÓŁOWY INP - 600000060196 -

Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Różycy

 Ścieżka edukacyjna "Człowiek i przyroda"


Szkoła Podstawowa w Różycy zaprasza wszystkich chętnych do poznania ścieżki edukacyjnej „Człowiek i przyroda”, która została sfinansowana z funduszy Unii Europejskiej.

Ścieżka posiada odpowiednie oznaczenia, a na jej trasie ustawionych jest 8 tablic. Trasa ścieżki rozpoczyna się przy Szkole Podstawowej w Różycy i obejmuje takie punkty jak:

 1. Historia edukacji w Różycy

 2. Opis trasy i wskazówki dla miłośnika przyrody

 3. Piaskowa Górka

 4. Budowa mrowiska

 5. Aleja starych dębów

 6. Miejsca pamięci narodowej

 7. Buczyna

 8. Obóz Baudienst

Czas na spokojne przejście tego dystansu z przeczytaniem tablic to 2 godziny.

Ścieżka przeznaczona jest do celów edukacyjnych i rekreacyjnych.Tablica nr 1 - przed szkołą.