Szkolny program wychowawczy

 

Plan działań ekologicznych

 

Kalendarz imprez i uroczystościKonsultacje 19.10.2018 r. (piątek)

w godz. 17.30 - 18.30.


Prosimy również o wypełnienie ankiety przeznaczonej dla rodziców

w ramach ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi,

która odbywa się w Szkole Podstawowej w Różycy.

Ankietę można wypełnić w szkole w sali nr 12

(pracownia komputerowa), od godzimy 12.00.

Zapraszamy! Dowożenie uczniów


                                                w roku szkolnym 2018/19


 


 

Na podstawie art.106 ust.3 z dnia 14 grudnia 2016r.

Prawo oświatowe(t.j.DZ.U.z2018r.poz.996 z późn.),informuję,

że w wyniku przeprowadzonej analizy materiałów dotyczących funkcjonowania stołówek szkolnych.

Gmina Koluszki ustaliła następującą cenę obiadów:

Klasy  I - III   5,50zł

Klasy  IV –VIII 6,30zł

 

 


Święto Rodziny w Szkole Podstawowej w Różycy Więcej>>>


Nasi uczniowie zostali nagrodzeni w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "DOBRO W OCZACH DZIECKA". W kategorii klas pierwszych I miejsce zajęła Oliwia Kotecka - nauczyciel p. Ewa Agier, w kategorii klas drugich I miejsce Dawid Kaźmierczak, a II miejsce Amelia Szmidel - nauczyciel p. Zdzisława Kupisz. Organizatorem konkursu była Katolicka Szkoła Podstawowa w Bydgoszczy. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.